OKUP – Definicja depozytu.

Pytanie (1916-Z)Proszę dać krótką definicję pojęcia depozyt.

OdpowiedźDepozyt to coś, co zostało złożone w depozycie, czyli powierzone drugiej osobie. [566,4]