OKUP – Wersety uczące tej doktryny.

Pytanie (1916)Proszę zacytować wersety, które wyraźnie uczą o okupie?

Odpowiedź – Jest wiele wersetów, co do których można uważać, że wyraźnie nauczają doktryny okupu. „Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego” [1 Tym. 2:5-6]. Jest to bardzo znamienne orzeczenie. Innym byłoby: „Przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą” [1 Kor. 15:21-22]. Wiele wersetów pokazuje ową odpowiedniość. Czytamy o drogocennej krwi Chrystusowej [1 Piotra 1:19 BT]. „Drogocenna krew Chrystusowa” oznacza wszystko to, co oznacza pojęcie okupu. Słowo krew wskazuje na oddanie życia w zamian za inne życie. Jedynym człowiekiem, który posiadał życie w zupełnym znaczeniu tego słowa, był ojciec Adam, a drugim, który miał zupełność żywota na poziomie ludzkim, był Jezus. On posiadał przeniesione życie. [563,3]