OKUP – Znaczenie.

Pytanie (1916)Proszę wyjaśnić znaczenie słowa „okup”.

Odpowiedź – Słowo okup oznacza równoznaczną cenę. Literalne znaczenie tego słowa, jakie znajdziecie w Konkordancji Younga, to „odpowiednia cena”. Widzimy więc, że nie było ceny odpowiadającej Adamowi; nie było doskonałego człowieka, który mógłby dać samego siebie na okup. Anioł nie mógł być równoważną ceną. Doskonałego człowieka nie było w całym wszechświecie. Duchowa istota nie mogła być okupem, ponieważ istoty duchowe znajdowały się na wyższym poziomie niż Adam; ani też żadne inne stworzenie na świecie nie mogło być okupem za Adama. Dlatego Bóg zrządził, by Logos mógł stać się odpowiednią ceną okupową za Adama i w taki sposób stał się On okupem. [563,1]