OKUP – Biblijna ilustracja.

Pytanie (1916)Proszę podać dobrą ilustrację znaczenia słowa „okup”.

Odpowiedź – Nie myślę, żebyśmy mogli otrzymać lepszą ilustrację od tej, jaką daje Pismo Święte. Doskonały człowiek Adam zgrzeszył i był skazany na śmierć. Aby ktoś mógł być jego odkupicielem, potrzebne było, żeby był taki sam jak on, nie taki jak ludzkość; musiał być bezgrzesznym, doskonałym człowiekiem, świętym, niewinnym, niepokalanym i odłączonym od grzeszników, takim jak Adam w chwili grzechu. Jest to najlepsza ilustracja okupu, jaką znam, ilustracja biblijna. Było też coś takiego w Zakonie, lecz w naszych sprawach życiowych tego nie praktykujemy – „oko za oko, ząb za ząb”. Gdyby ci ktoś wybił dwa zęby, miałbyś prawo i jemu wybić dwa zęby. Taka była sprawiedliwość. Nie było w tym żadnej zasługi. [562,3]