OKUP – Zilustrowany w dziele Jezusowym.

Pytanie (1916)Proszę wyjaśnić znaczenie i ilustrację słowa okup w stosunku do dzieła Jezusowego?

Odpowiedź – Wyjaśnialiśmy to już. Jezus wydał samego siebie jako równoważną cenę za Adama, a że cały rodzaj ludzki zawierał się w Adamie, tak jest on też objęty dziełem okupu, jak czytamy: „Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą, ale każdy w swoim rzędzie” [1 Kor. 15:21-23]. [562,2]