OKUP – Całkowicie zapłacony.

Pytanie (1916) – W „The Watch Tower” z 1 kwietnia [R-5879] było powiedziane, że okup nie jest w pełni zapłacony, dopóki Kościół nie został uwielbiony. Trudno jest mi to zrozumieć.

Odpowiedź – W pytaniu tym chodzi, zdaje się, o to, kiedy dzieło okupu zostało dokonane, kiedy równoznaczna cena została zapłacona. Trudno, ale to, co kiedyś myśleliśmy, nie było właściwe. Dawniej bardzo wiele rzeczy nie rozumieliśmy poprawnie. Codziennie dochodzimy do coraz lepszego zrozumienia tego, czego uczy Biblia. Jaka to różnica, czy myśleliśmy, że plan Boży skończył się tysiąc lat temu, czy też, że skończy się dopiero za tysiąc lat? Faktem jest, że Jego plan się wykona i że wykonuje się ku dobremu. Gdyby cena okupu już była zapłacona, to od owej chwili Jezus objąłby władzę nad ludzkością tego świata, lecz On jeszcze nie objął władzy, nie ujął jej dotąd, bo wyznaczony dla Niego przez Boga czas objęcia tej władzy jeszcze nie nadszedł. Jezus przyszedł przed czasem ujęcia władzy nad światem, aby w międzyczasie Kościół mógł być wybrany, a wielkie dzieło błogosławienia świata nie rozpocznie się, dopóki Kościół nie zostanie skompletowany. Różnica polega tylko na sposobie wyrażania się. Jeśli chodzi o ofiarę Jezusa, to cena okupowa została zapłacona na Kalwarii, a dokładniej – przy Jordanie, gdy Jezus oddał samego siebie Bogu. Ta chwila odpowiada figurze zabicia cielca, który był obrazem na ciało naszego Pana. W chwili zabicia cielca rozpoczęła się działalność kapłana jako Nowego Stworzenia – wszedł on do Świątnicy Świętej. Podobnie Jezus, gdy ofiarował samego siebie przy Jordanie, natychmiast, jako pozafiguralny Najwyższy Kapłan, wszedł do Świątnicy Świętej, ofiarował kadzidło na złotym ołtarzu, a później przeszedł poza wtórą zasłonę, aby tam okazać się za nami. Następnie zyskaliśmy przywilej przystąpienia do Ojca, lecz co się tyczy złożenia ceny okupu, została ona złożona, dana do rąk Ojca wtedy, gdy Jezus poświęcił się czynieniu woli Ojca, gdy złożył swe życie do rąk Ojca. Cała Jego przyszłość była w rękach Bożych i to, co Bóg Mu naznaczył, dokonało się na Kalwarii. Dokonał On dzieła, jakie Ojciec Mu powierzył. Dzieło ofiary jest jednym dziełem, a zastosowanie tejże ofiary drugim. Pan zastosował swoją ofiarę najpierw za Kościół, gdy wstąpił na wysokość. To zastosowanie za Kościół i zesłanie nań ducha świętego nie nastąpiło wcześniej, aż dopiero po tym, jak Jezus okazał się przed obliczem Bożym za nami i uczynił tam przypisanie swej ofiary w specjalny sposób. Dopiero potem Kościół z tego skorzystał. W słusznym czasie również świat z tego skorzysta. [561,2]