OKUP – Podkreślany przez Badaczy Pisma Świętego.

Pytanie (1915) – „Okup za wszystkich” – dlaczego Badacze Pisma Świętego kładą taki nacisk na tę sprawę?

Odpowiedź – Rozumiemy, drodzy przyjaciele, że okup jest centralnym punktem Boskiego planu, tak jak piasta w kole. W Boskim planie wszystko obraca się wokół okupu. Każdy zarys Bożego planu jest bezpośrednio powiązany z okupem, tak jak każda szprycha łączy się z piastą. Każdy zarys Boskiej Prawdy rozjaśniony jest nauką o okupie i z tego powodu tak ją podkreślamy.

Wierzymy, że ktokolwiek znajduje się w dysharmonii z okupem, traci też harmonię z planem Bożym; a kto prawdziwie jest w zgodzie z okupem, jest też w zgodzie z całym Boskim planem. Biblia daje tej nauce pierwsze miejsce. Ona mówi, że „przez jednego człowieka grzech wszedł na świat”, a przez posłuszeństwo drugiego człowieka, Jezusa Chrystusa, zostało dokonane odkupienie rodzaju ludzkiego (Rzym. 5:12-21). W taki sposób została zaspokojona Boska sprawiedliwość i teraz Bóg może być sprawiedliwy, a jednocześnie usprawiedliwiający wszystkich, którzy wierzą w Jezusa (Rzym. 3:26). To jest powód, dla którego kładziemy taki nacisk na okup – ponieważ Biblia czyni go tak wydatnym. Każda doktryna musi być w zgodzie z Biblią, inaczej jest fałszywa. Gdy poglądy swe pogodzisz z Biblią, to szybko zobaczysz, że wiele nauk ogólnie przyjmowanych przez ludzi jest całkowicie błędnych. [561,1]