OKUP – Jak jego zasługa jest zastosowana?

Pytanie (1911-Z) – Czy w ofiarach Dnia Pojednania było coś, co odpowiadałoby okupowi? Jeżeli tak, to co?

Odpowiedź – Słowo okup lepiej można wyrazić przy pomocy określenia cena okupowa, równoważna cena. W Dniu Pojednania nie było ilustracji ceny okupu, lecz ukazana została figura ofiary za grzech, pokazująca, w jaki sposób cena okupu będzie zastosowana. Jednak jeżeli uważnie zbadamy figurę Dnia Pojednania, dowiemy się, że wskazuje ona na okup w zabiciu cielca, wszystko bowiem zależało od zabicia cielca. Jako pierwszy nie mógł być zabity kozioł. Najpierw musiał być zabity cielec i jego krew musiała być wniesiona do Świątnicy Najświętszej, zanim cokolwiek mogło być uczynione z kozłem. Dlatego wszystko, co później było czynione, tak z kozłem Pańskim, jak i z kozłem Azazela, opierało się na śmierci cielca. Jeżeli więc szukamy w ofiarach Dnia Pojednania czegoś, co odpowiadałoby okupowi, to zobaczymy, że śmierć kozła nie była konieczna, ale wszystko zależało od cielca. [560,2]