OKUP – Człowiek Chrystus Jezus.

Pytanie (1911-Z)Uprzejmie proszę o wytłumaczenie następującego tekstu, szczególnie pierwszej części: „Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich” – 1 Tym. 2:5-6.

Odpowiedź – Nasz Pan dał samego siebie jako równoważną cenę, czyli okup za wszystkich. Zastosowanie tej ceny będzie dokonane w słusznym czasie. Obecnie zasługa tego okupu jest zastosowana za Kościół, jest przypisana jego członkom na podstawie ich odwrócenia się od grzechu i wstąpienia w ślady Jezusa. Następnym stopniem zastosowania będzie nie przypisanie, lecz rzeczywiste danie tej zasługi światu, podniesienie go z niedoskonałości podczas tysiącletniego panowania Pośrednika i przywrócenie do stanu, w którym ludzie będą w harmonii z Bogiem tak jak Adam przed upadkiem.

Co do wyrażenia „człowiek Chrystus Jezus” – rozumiemy, że człowiek, który dał samego siebie, zdaje się być tutaj głównym punktem. Ten człowiek, który dał samego siebie, ów Pomazaniec Jezus, który dokończył tego dzieła wydawania samego siebie na Kalwarii, jest tym „pośrednikiem między Bogiem i ludźmi”, między Bogiem a ludzkością całego świata. Zgodnie z Boskim planem w obecnym wieku, zanim rozpocznie się czas podnoszenia ludzkości, Pan sprawuje inne dzieło, które Ojciec zamierzył; mianowicie wybiera braci, nad którymi postanowiony jest na „wodza zbawienia ich” [Hebr. 2:10]. Ci liczą się jako członkowie Ciała Mesjasza, On jest ich Głową – Kościoła, „który jest ciałem jego” [Efezj. 1:23].

Tak więc ów człowiek Chrystus Jezus jest Odkupicielem świata; lecz w międzyczasie – jak wykazano powyżej – zanim Jego zasługa zostanie zastosowana za świat, świadectwo jest dane niektórym mającym uszy do słuchania i którzy stali się współofiarnikami z Nim. Złączeni z Nim, będą razem stanowić Proroka, Kapłana, Pośrednika, Króla i Sędziego pomiędzy Bogiem a ludźmi podczas Tysiącletniego Królestwa. [560,1]