BARAN – Zabity zamiast Izaaka, jego pozafigura.

Pytanie (1911)Jeżeli Abraham jest typem na Boga, a Izaak typem na Chrystusa, co zatem figuruje baran zabity zamiast Izaaka?

Odpowiedź – Ja myślę, że baran zabity w miejsce Izaaka [1 Mojż. 22:13] wyobrażał Izaaka jako jego przedstawiciel i w tym sensie wyobrażał oczywiście Chrystusa. Skoro Izaak wyobraża Chrystusa, więc i baran przedstawia Chrystusa. [557,1]