CZYSTOŚĆ – Życie w czystości.

Pytanie (1911)Czy uznajesz fizyczne odrodzenie, czyli powściągliwe, cnotliwe życie?

Odpowiedź – To jest tego rodzaju pytanie, co do którego, jak stwierdza apostoł, każdy powinien być dobrze przeświadczony w swoim własnym umyśle; te rzeczy nie są ustanowione jako prawo przez Słowo Boże, zatem pytanie to nie jest biblijne. Pismo Święte zaleca ogólnie wszelaką czystość, a ponadto mówi, że małżeństwo ma być w poważaniu u wszystkich i łoże niepokalane. Zatem nikt nie ma prawa usuwać słów Jezusa i apostołów. Niemniej jednak apostoł Paweł zachęca tych, w przypadku których jest to możliwe, aby żyli w dziewictwie, mówiąc: „Kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto nie poślubia, lepiej czyni” [1 Kor. 7:38 NB]. [555,3]