KUPIENIE – Co Pan kupił?

Pytanie (1910)Rozumiemy, że dotąd Pan jeszcze nie kupił świata. Czy kupił Kościół? Jeżeli nie, to jak możemy rozumieć werset, który mówi: „Nie jesteście sami swoi, albowiemeście drogo kupieni” [1 Kor. 6:19-20]?

Odpowiedź – Rozumiem, że werset stwierdza „[wy] jesteście”, a nie „oni [są]”. Wy „nie jesteście sami swoi, albowiemeście drogo kupieni”. Pan nasz Jezus jest przedstawiony jako ten, który zapłacił sprawiedliwości wymaganą cenę, jeżeli chodzi o Kościół. Zatem Kościół jest kupiony i wszyscy stający się częścią klasy Kościoła są w to włączeni i traktowani według tej chwalebnej obietnicy wcześniej niż świat, który dotąd nie jest kupiony. [555,2]