SYN MARNOTRAWNY – Kogo przedstawia?

Pytanie (1910)Jaka klasa lub jacy ludzie są przedstawiani przez syna marnotrawnego z przypowieści [Łuk. 15:11-32]?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że była to klasa, która żyła za dni naszego Pana. Nauczeni w Piśmie i faryzeusze starali się być w zgodzie z Bogiem i przynajmniej zewnętrznie zachowywali harmonię z Tym, który uznawał ich za siedzących na stolicy Mojżeszowej, za reprezentantów Pana, ale także Ojca. Młodszy syn wyobraża tych Żydów, którzy zmarnowali swoje przywileje jako Żydzi i stali się niegodziwcami, celnikami i grzesznikami, wyjętymi spod prawa, żyjącymi jak poganie, zamiast znajdować się w harmonii z Bogiem, jak pokazuje to przypowieść. Faryzeusze bardzo zawzięcie sprzeciwiali się tym celnikom i grzesznikom, a ponieważ Jezus rozmawiał i siadywał z nimi, mówili: Ten człowiek obcuje z grzesznikami i jada z nimi; my jesteśmy święci. Jezus starał się naprawić ten błąd pychy faryzeuszy, którzy nie postępowali tak, jak by się Bogu podobało: Widząc tych ludzi łaknących słuchania mojego słowa, powinniście być zadowoleni, że do mnie przychodzą. Oni zaś powinni byli powiedzieć: Tam jest człowiek, który pozyskuje celników i grzeszników; chwała Bogu, że niektórzy z tych braci, co popadli w grzech, wracają. Radujmy się z tego. Lecz Pan wypomniał im, że nie taka była ich postawa. Powiedział im: Gdy widzicie, że wracają, są przyjmowani i błogosławieni, że Bóg karmi ich, przyodziewa nową szatą itd., mówicie: Pozostaniemy na boku, jeżeli chcesz, aby oni przychodzili. Jezus zaś powiedział: Jeżeli wy pozostaniecie z boku, to tak też będziecie pozostawieni, albowiem Bóg przyjmuje ich. Wy jesteście starszym bratem, te wszystkie przywileje są wasze, wy nigdy nie odchodziliście, powinniście być gotowi ich przyjąć, powinniście mówić, że jesteście zadowoleni, że oni wracają, że wystarczy łaski dla wszystkich – taka powinna być wasza postawa. Ta przypowieść była dana jako zarzut pod adresem klasy faryzeuszy. [554,2]