NAGRODA – Odnośnie filozofii przymierzy i okupu.

Pytanie (1910-Z) – Czy można być usprawiedliwionym i uświęconym, nie znając filozofii przymierzy i okupu?

Odpowiedź – Tak, ktoś może być usprawiedliwiony i uświęcony przez wiarę w krew Chrystusową, zanim cokolwiek dowie się o przymierzach lub o filozofii okupu. I ktoś może trwać w stanie usprawiedliwienia i uświęcenia przez wiarę w tę krew, nie rozumiejąc dokładnie Boskich metod stosowania zasługi Chrystusowej. To było prawdą w naszym własnym wypadku. Z czasem, dostąpiwszy łaski od Pana i poznawszy nieco Jego plan – filozofię pojednania itd. – podaliśmy te rzeczy innym, w Jego imieniu. Pan oznajmił nam przez swoje Słowo, że rzeczy te były „pokarmem na czas słuszny” [Mat. 24:45] i że ścieżka sprawiedliwości będzie świecić coraz jaśniej [Przyp. 4:18]. Zgodnie z tymi obietnicami dochodzimy do coraz jaśniejszego światła, którym z kolei staramy się przyświecać wszystkim mającym „uszy ku słuchaniu” [Mar. 4:9].

Stare Przymierze Zakonu było dla cielesnego nasienia Abrahama i tak samo Nowe Przymierze będzie ustanowione dla nich; ono zastąpi stare i sprowadzi im błogosławieństwa, jakich nie dostąpili pod przymierzem, którego pośrednikiem był Mojżesz. Nasze przymierze jest przymierzem wiary, głównym przymierzem, do którego dodane zostało stare, a w słusznym czasie dodane będzie nowe. [554,1]