KAPŁANI – Niżsi kapłani w Miejscu Świętym.

Pytanie (1915) – Czy w figurze niżsi kapłani mieli dostęp do Miejsca Świętego w Przybytku w Dniu Pojednania?

Odpowiedź – Opis ten może być czytany w różny sposób, lecz gdy ja go czytam, to rozumiem, że podkapłani mieli dostęp do Miejsca Świętego w Dniu Pojednania. Inni mogą rozumieć to inaczej. Sądzę, że jest to zgodne z tym, co rozumiemy o Kościele – że mamy dostęp do Miejsca Świętego od czasu naszego spłodzenia z ducha. Znajdujemy się w pozafiguralnym Dniu Pojednania. Głoszenie, że w pozafigurze niżsi kapłani pozafiguralnego kapłaństwa mają dostęp do Miejsca Świętego, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że w figurze nie było to pokazane, jakobyśmy mieli prawo się tam znajdować, byłoby, moim zdaniem, sprzecznością pomiędzy figurą a pozafigurą. Myślę więc, że kapłani mieli dostęp do Miejsca Świętego podczas całego Dnia Pojednania. [553,1]