KAPŁAŃSTWO – Znaczenie niższych kapłanów.

Pytanie (1910-Z) – W kapłaństwie Aaronowym Aaron był Najwyższym Kapłanem, a jego synowie współkapłanami. Czy fakt, że to byli jego synowie, ma jakie szczególne znaczenie figuralne?

Odpowiedź – W typie tym zdaje się być widoczna nauka, że kapłani byli członkami, czyli ciałem, Najwyższego Kapłana, ponieważ sprawa ta jest wyrażona w takiej formie. Aaron miał dokonać „przebłagania za siebie i swój dom” [3 Mojż. 16:6 NB]. Jaka zatem myśl zawiera się w słowie „siebie”? Jak moglibyśmy to najlepiej określić? Jakie pokrewieństwo, oprócz żony, obejmowałoby to „siebie”? Synowie Aarona przedstawialiby więc jego samego w specjalny sposób, jakby byli jego ciałem. Ojciec jest reprezentowany w swoim synu w pewnym szczególniejszym znaczeniu. Typ Najwyższego Kapłana na urzędzie podtrzymywany jest w ten sposób w następnych pokoleniach. Synowie nie byli typem jako synowie, lecz najlepszym przedstawieniem ciała kapłana, jakie można było uczynić; a zatem przedstawiali oni Kościół, Ciało Chrystusowe. [551,1]