KAPŁAŃSTWO – Czas trwania kapłaństwa Melchisedekowego.

Pytanie (1910-Z) – Jak długo będzie trwało kapłaństwo według porządku Melchisedekowego?

Odpowiedź„Tyś jest kapłanem na wieki” [Hebr. 5:6; Psalm 110:4], a raczej kapłanem na zawsze, wiecznym, trwałym; nie takim, który by umierał lub który by porzucił swój urząd kapłański w jakiś niezadowalający sposób, ale takim, który w zupełności dokona wszystkiego, na co jako kapłan był postanowiony. Nasz Pan był postanowiony na kapłana, ponieważ zachodziła potrzeba kapłana. Urząd ten nie jest potrzebny pośród aniołów, którzy są doskonali, lecz potrzebny jest pomiędzy ludźmi z powodu ich niedoskonałości. Zatem być kapłanem do końca, czyli aż do wypełnienia wszystkiego, znaczyłoby, że On będzie kapłanem, pośrednikiem, rozjemcą i mediatorem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Z tego wynika, że urząd ten skończy się wraz z Tysiącleciem, gdy Chrystus dokona całego swego dzieła i odda królestwo Bogu Ojcu. Wtedy przestanie być kapłanem, bo już więcej nie będzie potrzeby żadnego kapłana, ani ofiarniczego, ani panującego. Urząd ten ma zatem znaczenie pojednawcze, pośredniczące lub pomocnicze dla osób znajdujących się w jakichś trudnościach. [550,3]