KAPŁAŃSTWO – Początek kapłaństwa Melchisedekowego.

Pytanie (1910-Z) – Kiedy nasz Pan stał się kapłanem według porządku Melchisedeka?

Odpowiedź – Osobiście Pan nasz objął urząd w kapłaństwie Melchisedekowym w chwili swego zmartwychwstania, kiedy to, według słów apostoła, Bóg ogłosił: „A niech się mu kłaniają wszyscy Aniołowie Boży” [Hebr. 1:6]. W tym osobistym znaczeniu Jezus stał się kapłanem według porządku Melchisedekowego, mimo że jedynie „Głowa” została wtedy uformowana. Ponieważ w głowie mieści się inteligencja, wnosimy z tego, że głowa mogła reprezentować całe ciało, czego nie może żaden członek ciała. Wyciągnięta ręka mogłaby reprezentować ciało, lecz nie posiadałaby inteligencji głowy i nie moglibyśmy powiedzieć, że obecna jest cała osoba. Gdy tylko Głowa powstała z martwych, gdy tylko Głowa została przyjęta jako kapłan porządku Melchisedekowego, cała sprawa zyskała uznanie u Boga, jako że inteligencja mieści się w Głowie. Jednakże zgadzamy się, że pełnia urzędu kapłaństwa Melchisedekowego nie będzie w pełni sprawowana, dopóki cały Kościół, wszyscy członkowie Ciała nie zostaną połączeni z Głową w chwale. Kapłan według porządku Melchisedekowego jest kapłanem błogosławiącym, mającym moc błogosławienia. Melchisedek był w stanie błogosławić Abrahamowi. Zatem kapłaństwo Melchisedekowe znacznie przewyższa kapłaństwo Aaronowe.

Nasz Pan nie mógł być kapłanem według porządku Melchisedeka przed swoim zmartwychwstaniem, ponieważ nie miał nic takiego, czym mógłby błogosławić. Zanim mógł błogosławić, musiał wpierw złożyć swoje ludzkie życie w posłuszeństwie Ojcu, aby przez to otrzymać, czyli posiąść na swoim koncie pewną zasługę, z której mógłby czerpać, błogosławiąc najpierw nas, a docelowo wszystkie narody ziemi. [550,2]