TERAŹNIEJSZA PRAWDA – Definicja.

Pytanie (1911) – Co jest „teraźniejszą prawdą” i co to znaczy „być w prawdzie”?

Odpowiedź – Odpowiadam, że „teraźniejszą prawdą” jest taka prawda, która w danym czasie jest szczególnym poselstwem lub faktem, na który Bóg chciałby skierować uwagę swego ludu. Na przykład, gdybyśmy obecnie głosili, że ma przyjść potop, nie byłoby to „teraźniejszą prawdą”, lecz było nią w czasach Noego. Noe głosił to, co było na czasie wtedy; a obecnie „teraźniejszą prawdą” jest ta prawda, która stosuje się do naszych czasów, do Żniwa Wieku Ewangelii i do chwalebnego poranka nowej dyspensacji – wszystko, co stosuje się do tego, jest w tym znaczeniu „teraźniejszą prawdą”. Są w tym, oczywiście, i takie prawdy, które zawsze są właściwe, jak prawdy o dobrotliwości, wielkości, miłości, sprawiedliwości, mądrości i potędze Ojca Niebieskiego, o przyjściu Jezusa na ten świat i o Jego śmierci za grzeszników. Te prawdy są zawsze na czasie. Lecz przez „teraźniejszą prawdę” rozumiemy przeważnie te zarysy prawdy, które stosują się bardziej do czasów teraźniejszych aniżeli do innych. Zatem odpowiadając na to pytanie, powiedziałbym, że „teraźniejszą prawdą” na obecny czas jest poselstwo Żniwa, to, że żyjemy w czasie Żniwa Wieku Ewangelii, kiedy Pan ma wkrótce zebrać swe klejnoty oraz to, że Królestwo Mesjaszowe ma być ustanowione. „Być w prawdzie” znaczyłoby więc posiadać znajomość tych rzeczy oraz być wiernym we wspieraniu i rozpowszechnianiu tegoż poselstwa na czasie. [548,2]