TERAŹNIEJSZA PRAWDA – Jakie konsekwencje, gdy ktoś ją pozostawia?

Pytanie (1909) – Jeżeli brat, który był spłodzony z ducha i nauczał „teraźniejszej prawdy”, jaka jest prezentowana przez Watch Tower and Tract Society, zacząłby później nauczać innej Ewangelii, przeciwnej „teraźniejszej prawdzie” i trwałby w tym aż do śmierci, to jakie będą tego konsekwencje? Czy on będzie miał jakąś szansę na innym poziomie, czy nie?

Odpowiedź – To jest dla mnie za głębokie, drodzy przyjaciele. Nie wiem; nie mamy upoważnienia do sądzenia drugich. Co do mnie, to życzyłbym takiemu bratu jak najlepiej. Jeżeli Pan ma coś dobrego dla niego, to ja również życzyłbym mu tego. Jednak mamy powód, by odczuwać pewną obawę co do jego przyszłości, ponieważ był on raz w Prawdzie, a później ją utracił, co jest złym znakiem; albowiem zdaje się nam, że ktoś, kto otrzymał Prawdę, powinien ją coraz bardziej cenić. Wszakże sądzić nie powinniśmy, ale pozostawmy takie sprawy w rękach Pańskich. [548,1]