DOSKONAŁOŚĆ FIZYCZNA – Odnośnie odkryć medycznych i chirurgicznych.

Pytanie (1913)Czy restytucji pomogą odkrycia medyczne i chirurgiczne, czy też restytucja całkowicie zależeć będzie od mocy Jezusowej udzielanej posłusznym i chętnym?

Odpowiedź – Mam nadzieję, że coś więcej będę mógł powiedzieć o tym za dwa lata. Teraz mogę tylko zgadywać, lecz zachodzi wielka różnica między tym, co jest napisane, a tym, co się zgaduje. Niektórzy łączą swoje przypuszczenia z Biblią tak dalece, że nie można odróżnić, które to są ich przypuszczenia, a co napisane jest w Biblii. Gdy tylko zgaduję, to lubię to od razu zaznaczyć. Teraz chcę powiedzieć, że zdaje mi się, iż Pan dozwoli, ażeby na początku niektóre rzeczy, takie jak chirurgia i medycyna, współdziałały z restytucją. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby się dokonały jeszcze jakieś nadzwyczajne odkrycia. Wydaje się, jakby prowadziły one do lepszych rzeczy, a jednocześnie można na to patrzeć z innego punktu widzenia. Jezus nie używał żadnej medycyny, gdy leczył chorych, a te rzeczy miały służyć za ilustrację błogosławieństw, jakie mają spłynąć w Tysiącleciu. Tak więc nie wiem, jak będzie. [545,1]