MODLITWA – Co do usługiwania sióstr w modlitwie.

Pytanie (1909)Czy jest jakiś werset wskazujący, że siostry mogą usługiwać w modlitwie i brać czynny udział w publicznych nabożeństwach albo czy jest jakiś werset, który by się temu sprzeciwiał?

Odpowiedź – Odpowiedź na to pytanie doprowadziłaby do dość długiej dyskusji nad wieloma tekstami, więc myślę, że najlepiej odpowiem, gdy odeślę pytającego do szóstego tomu „Wykładów Pisma Świętego” [str. 264-273]. [538,1]