PAPIEŻ – Czy Piotr był pierwszym z nich?

Pytanie (1911)Czy święty Piotr był pierwszym papieżem Rzymu? Jeżeli tak, to czy jego pobyt w Rzymie jest gdziekolwiek wspomniany w angielskiej Biblii? Proszę również powiedzieć, czy rzymski katolicyzm jest chrześcijaństwem?

Odpowiedź – Święty Piotr zgodnie ze znaną nam historią nie był pierwszym papieżem. Nasi przyjaciele katolicy mogą mieć pewien sposób naginania swoich umysłów, aby wyobrażać sobie, że był on pierwszym papieżem, lecz ja nie wiem o niczym, co mogłoby stanowić podstawę takiego twierdzenia. Wątpię, aby mogli dać na to jakikolwiek dowód. Że święty Piotr, a także święty Paweł byli w Rzymie, nie ulega wątpliwości, lecz byli tam jako cierpiący, a nie jako papieże. Nie starali się nikim rządzić. Wiecie, że papieże roszczą sobie pretensje do bycia zastępcami Chrystusa, do rządzenia na miejscu Chrystusa.

Czy rzymski katolicyzm jest chrześcijaństwem? Tak, jest chrześcijanizmem w tym znaczeniu, iż twierdzi, że uznaje Chrystusa i że jest systemem religijnym opartym na znajomości Chrystusa. Kościół katolicki ma niektóre bardzo dobre nauki; to samo można powiedzieć także o metodystach, prezbiterianach i baptystach. Lecz katolicy mają niektóre nauki bardzo złe i tak samo mają bardzo złe nauki metodyści i ci pozostali. Co wy i ja chcemy uczynić, to odrzucić te wszystkie ludzkie wyznania wiary i udać się wprost do tego, co mówili Jezus, apostołowie i prorocy. [535,3]