PIELGRZYMI – Właściwy sposób goszczenia.

Pytanie (1913-Z)Czy byłoby mądre i właściwe, aby podróżujący pielgrzym był podejmowany i goszczony przez takich, co nie zgadzają się ze Ślubem i z ogólną pracą Towarzystwa, chociaż byłby to starszy zgromadzenia?

Odpowiedź – Stanowczo nie. Co więcej, pielgrzymi powinni wyraźnie powiedzieć takiemu zgromadzeniu, że wielce pobłądziło, obierając takiego kogoś za starszego i powinni pomóc braciom, aby naprawili tę sprawę tak prędko, jak to możliwe.

Jeżeli zgromadzenie lubi starszego, który nie zgadza się z pracą Towarzystwa, to nie powinno prosić o usługę pielgrzymów. Niektóre z drogich owiec Pańskich są bardzo niemądre. Cichość i łagodność są godne pochwały, lecz zdarzają się sytuacje, gdzie zastosowanie tych przymiotów mogłoby oznaczać niewierność Bogu. [535,2]