DOSKONAŁY MĄŻ – Aż dojdziemy do tego stanu.

Pytanie (1911)Co mamy rozumieć przez wyrażenie „mąż doskonały” w tekście, który mówi: „A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego” [Efezj. 4:13]?

Odpowiedź – Jaki „mąż doskonały”? Jak mamy wszyscy dojść do miary zupełnego wieku Chrystusowego? Jest to ten mąż doskonały, o którym Apostoł często wspomina, jak na przykład w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich [Dzieje Ap. 3:22], gdzie czytamy: „Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych”. Tym prorokiem i wielkim nauczycielem jest Mesjasz. On jest owym mężem doskonałym. Jezus jest Głową Mesjasza. Bóg wzbudza tego Mesjasza, wielkiego Proroka, Kapłana i Króla, a zarazem wielkiego Sędziego i Męża, lecz w szerszym sensie, niż zwykle bywa używany wyraz „mąż” – w znaczeniu figuralnym jako głowa i członki. To ma na myśli Apostoł, gdy mówi, że ręka nie może powiedzieć nodze: „Nie potrzebuję cię” albo oko ręce: „Nie potrzebuję cię”, ponieważ każdy członek ciała jest potrzebny. Jakiego ciała? Tego wielkiego Męża. Dlaczego Pan Bóg wzbudza tego wielkiego Męża? Na to odpowiadamy, że tym wielkim Mężem, albo postacią Męża, jest Kościół – Jezus jako Głowa, a Kościół jako Jego Ciało. To jest ten wielki Mesjasz, którego Bóg wzbudza już od przez przeszło osiemnastu stuleci – wzbudza spomiędzy braci naszych. Ten jest owym Mesjaszem, o którym mówił Mojżesz: „Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz”. Mojżesz nie mówił, że wzbudzenie go zajmie osiemnaście stuleci, ale zajęło już osiemnaście wieków i dotąd jeszcze nie został on skompletowany. Apostoł mówi w tym tekście ponadto, że gdy Pan wstąpił na wysokość, dał dary ludziom, jako wypełnienie tego, co było napisane w pismach Starego Testamentu; niektórym dał apostołów, niektórym proroków, a drugim ewangelistów itp. ku pracy usługiwania. Po co? Dla wykonywania służby. Jakiej służby? Służenia Kościołowi, służenia Prawdzie i służenia Ciału Chrystusowemu. W jakim celu i jak długo? Aż się wszyscy zgromadzimy przez głoszenie Ewangelii i używanie tych wszystkich darów, aż ostatni członek zostanie przyłączony do społeczności owego chwalebnego Ciała, tego chwalebnego Męża, który ma posiąść władzę nad światem jako Boży przedstawiciel.

Jest to także ten sam mąż, o którym święty Paweł mówi, że Bóg powołał zarówno Żydów, jak i pogan i z tych dwojga uczynił nowego Męża, sprawiając w ten sposób pokój, czyli zaprowadzając równowagę między Żydami a poganami [Efezj. 2:15]. Głównymi członkami byli Żydzi. Jezus i pierwotni członkowie tego Męża byli wzięci z narodu żydowskiego, a następnie niektórzy z pogan. Zatem ów wielki Mąż, którego Jezus jest Głową, ma się składać z Żydów i pogan według pochodzenia. Podczas tysiącletniego panowania Mesjasza będzie on królował i wykonywał wszystkie zamiary, jakie zgodnie z rozporządzeniem Ojca Niebiańskiego zostały zapisane w księgach Starego Testamentu, a o których mówili także Jezus i apostołowie. [531,1]