POKÓJ – Nieprzyjaciele w zgodzie z człowiekiem.

Pytanie (1910) – „Gdy się podobają Panu drogi człowieka i nieprzyjaciół jego do zgody z nim przywodzi” – Przyp. 16:7. Co to znaczy?

Odpowiedź – Możemy powiedzieć na pewno, że kiedy drogi człowieka podobają się Panu, to może On sprawić, iż nieprzyjaciele tego człowieka będą w zgodzie z nim. Wiemy jednak, że chociaż drogi naszego Pana Jezusa podobały się Ojcu, mimo to nie sprawił, żeby Jego nieprzyjaciele byli z Nim w zgodzie, gdyż skazali Go na śmierć. Także w przypadku świętego Pawła wierzymy, że jego drogi podobały się Bogu, lecz nie było to wolą Pana, by przyprowadzić jego nieprzyjaciół do zgody z nim, bo też skazali go oni na śmierć. Czego zatem najbardziej mogę się w tym dopatrzyć, to tego, że w jakimś stosownym czasie Bóg sprawi, iż nieprzyjaciele człowieka będą w zgodzie z nim, jeśli on będzie w harmonii z Bogiem, lecz tym właściwym czasem zdaje się nie być Wiek Ewangelii, bo teraz nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy, a kto chce żyć pobożnie, będzie prześladowany. [528,1]