PRACA PASTERSKA – Nie dla braci.

Pytanie (1916)Czy radziłbyś bratu i siostrze porzucić pracę przy pokazach „Fotodramy” i działalność kolporterską, aby zająć się pracą pasterską i kolporterską?

Odpowiedź – Nie radzilibyśmy bratu tak postąpić z tego powodu, że w pracy pasterskiej nie ma nic odpowiedniego dla takiego brata do zdziałania. Brat najwyraźniej ma błędne pojęcie w tej sprawie. Ta „praca pasterska” jest przewidziana dla sióstr. Jedną przyczyną jest to, że siostry mają więcej czasu w ciągu dnia niż bracia, którzy zwykle są w pracy podczas dnia, a po drugie, bardzo wiele sióstr ma o wiele więcej taktu w kontaktach z ludźmi niż bracia. Niekoniecznie wszystkie siostry posiadają więcej taktu niż bracia, ale jest to dobra dla nich sposobność do spełniania ich części pracy; tym sposobem mogą się wyłonić sposobności dla braci do opowiedzenia o wykresie Planu Wieków, a następnie przeprowadzenia badania pierwszego tomu [„Wykładów Pisma Świętego”]. Nie powinniśmy bynajmniej uważać, że uruchomienie tej działalności jest wszystkim, co będzie do wykonania. Rozpoczęcie jej będzie w rzeczywistości jej początkiem, i tylko początkiem. Rozpoczniecie od listy nazwisk dostarczonej wam z Brooklynu, dokąd zwracają się ludzie zainteresowani w związku z „Fotodramą”, publicznymi wykładami i pracą kolporterską. To będzie początek; myślę jednak, że o ile Pan dozwoli na dokonanie pracy, jakiej przeprowadzenia spodziewamy się w następnych kilku latach, to najprawdopodobniej owo uderzenie Jordanu rozbudzi duże zainteresowanie na całym świecie, czego nieuniknionym rezultatem będzie to, że tłumy ludzi będą przychodzić na zebrania oraz przybywać będzie nazwisk, tak że z biegiem czasu ta część pracy będzie się stale rozszerzać i kontynuować, dostarczając sposobności do omawiania wykresu Planu Wieków i badania pierwszego Tomu. Przypuszczam, iż to jest częścią wielkiego Boskiego planu.

Doradzałbym owej siostrze, żeby pozostała w normalnej pracy kolporterskiej tak długo, jak Panu będzie się podobać błogosławić jej w tej pracy, a to może oznaczać, żeby brat również kontynuował dotychczasową pracę przy pokazach „Fotodramy”. Obecnie zdaje się to być najlepsze, a w przyszłości, jeśli Pan tak pokieruje, będą mieć może przywilej przystąpienia do pracy pasterskiej albo też ich obecne pole pracy powiększy się. [527,1]