PASTOR [RUSSELL] – Czy można obrać go pastorem, jeśli nie jest w stanie odwiedzać zboru?

Pytanie (1912)Czy jest właściwym i dobrym dla kogoś nominować brata Russella, aby był pastorem zboru na rok lub na jakiś inny okres i żeby zgromadzenie zadecydowało o tym przez głosowanie? Chodzi o to, że byłbyś prawdopodobnie obecny tylko poprzez literaturę albo korespondencję.

Odpowiedź – Nie uchwyciłem głównej treści pytania, lecz mogę powiedzieć, że pod pewnymi względami może to być uważane raczej za formalność. Za sprawą opatrzności, poprzez Watch Tower i korespondencję jestem pastorem praktycznie we wszystkich małych zborach znajdujących się na liście Watch Tower. Jeśli bracia podejmą formalne głosowanie i obiorą mnie pastorem, to będę zadowolony z tego sposobu, a jeśli nie życzą sobie tak postąpić, to jest ich wybór. A czy wybory mają być na rok, czy bez ograniczenia, także sami muszą zadecydować. [525,2]