PASCHA I POJEDNANIE – Kiedy i dlaczego obchodzone?

Pytanie (1916) – Dlaczego obchodzono Paschę wieczorem 14 dnia pierwszego miesiąca, a doroczny Dzień Pojednania 10 dnia siódmego miesiąca?

Odpowiedź – Ponieważ Bóg chciał je odróżnić. Te dwie rzeczy nie są ze sobą bezpośrednio powiązane. Jedna jest obrazem na zachowanie „Kościoła pierworodnych”, natomiast druga jest obrazem na cierpienia Chrystusa i Kościoła podczas Wieku Ewangelii, co jest podstawą i przygotowaniem do błogosławienia wszystkich narodów ziemi w Wieku Tysiąclecia. Baranek Wielkanocny przedstawia tylko śmierć Jezusa i zachowanie Jego ludu podczas Wieku Ewangelii, zatem inny i odrębny obraz jest dany, aby przedstawiał śmierć Jezusa i Kościoła i wynikające z tego błogosławienie świata w przyszłym wieku. Bóg nie chciał, aby te rzeczy mieszały się ze sobą. Jeden obraz stosował się do śmierci Jezusa, zaś ten drugi był dany jako zupełnie inny obraz. [525,1]