PASCHA – Jak powiązana z Dniem Pojednania?

Pytanie (1913) – Jaki jest związek między figuralną Paschą a dorocznym Dniem Pojednania? Czy Pascha reprezentuje dzieło okupu, a późniejszy Dzień Pojednania oczyszczenie ludu wynikłe z dzieła okupu?

Odpowiedź – Powiedziałbym, że te dwie rzeczy nie są ze sobą wcale powiązane. Bóg umieścił je w przeciwnych porach roku, odległe jedna od drugiej. Każda z nich symbolizuje coś innego.

Okup nie jest pokazany w żadnej z tych rzeczy; nie ma w nich obrazu na okup. Pojęcie czy idea okupu występują gdzie indziej. [524,4]