PASCHA – Kogo wyobrażają pierworodni?

Pytanie (1912) – Czy pierworodni, którzy zostali zachowani na podstawie przelanej krwi baranka, są figurą na GŁOWĘ I CIAŁO Kościoła, czy TYLKO NA KOŚCIÓŁ?

Odpowiedź – Pierworodni byli figurą tylko na Kościół, a NIE na naszego Pana Jezusa. Jego nic nie ocaliło; On umarł. W najpełniejszym znaczeniu tego słowa był On owym Barankiem. Jego przelana krew czyni nas „Kościołem pierworodnych”. Gdzie byłby Baranek dla swego własnego usprawiedliwienia, gdyby był zachowany? On nie potrzebował Baranka. Zachował samego siebie. Zachował przez swoje posłuszeństwo aż na śmierć. To umożliwiło Mu zachowanie nas jako „Kościoła pierworodnych” przez swoją krew zastosowaną za nas. [524,3]