PASCHA – Jak często powtarzano kropienie krwią?

Pytanie (1911) – Czy krwią baranka paschalnego kropiono rokrocznie czy tylko jednorazowo w Egipcie?

Odpowiedź – Nie wiem; to miało być symbolem. Tak było postanowione na początku i całkiem możliwe, że było dalej kontynuowane. Jeżeli jest tu obecny ktoś z Żydów, może nam powiedzieć, czy teraz Żydzi również mają w zwyczaju kropić krwią podwoje drzwi. Nie sądzę, że to czynią, ale pewności nie mam. [524,2]