PAROUSIA – Kiedy dostrzeżona?

Pytanie (1911)W artykule „Zbieranie i przesiewanie podczas Żniwa” [R-3820] stwierdzone jest, że parę miesięcy po październiku 1874 roku obecność Pana została dostrzeżona. W IV Tomie, stronica 612, jest napisane, że minął blisko rok od października 1874, zanim fakt obecności Pana był uznany. Czy jest wiadomy miesiąc w roku 1875, w którym po raz pierwszy dostrzeżona była obecność Pana i kiedy po raz pierwszy publicznie ją ogłoszono?

Odpowiedź – Myślę, że te dwa stwierdzenia są zupełnie zgodne, gdyż rok to jest kilka miesięcy. Gdziekolwiek jest wzmianka o kilku miesiącach w jakimś artykule, w Biblii lub w innych pismach, oznacza to przypuszczalną, a nie dokładną ilość miesięcy. Nie mogę podać dokładnego czasu, bo tego nie wiem i nikt inny nie wie, lecz to się działo około tego czasu. Żadna myśl nie jest wyrazista w pełni od razu na początku; każda mucha jest na początku bardzo malutka i dopiero staje się większa. [524,1]