RAJ – Obietnica dla łotra na krzyżu.

Pytanie (1909) – Proszę wytłumaczyć obietnicą daną przez Chrystusa skruszonemu łotrowi na krzyżu. Drugie pytanie: Czy ziemia ma być rajem?

Odpowiedź – Pamiętamy, że łotr skierował do Pana specjalną prośbę, mówiąc: „Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego” [Łuk. 23:42]. Nasz Pan nie przyszedł jeszcze do swego Królestwa, a więc czas, w którym ów łotr życzył sobie być wspomnianym, nie nadszedł. Ciągle jeszcze modlimy się: „Przyjdź królestwo twoje”. Gdyby Chrystus ustanowił swoje Królestwo, nie modlilibyśmy się w ten sposób. Pan odpowiedział na prośbę zbójcy tak, jak odpowiedział. Słowo „zaprawdę” znaczy to samo co amen, niech się stanie. Będę pamiętał o tobie, gdy przyjdę do swego Królestwa.

Jak i skąd się wzięło to błędne pojęcie? Ponieważ nie byliśmy zapoznani dostatecznie ze Słowem Bożym. Gdy nasz Pan umarł, nie poszedł do raju, lecz do grobu. Czytamy, że Bóg wzbudził Chrystusa od umarłych; On umarł i zmartwychwstał dnia trzeciego, a nie wrócił z raju. Pamiętamy, że gdy Jezus powstał, jedna z Marii objęła Jego nogi, lecz On jej rzekł: „Nie dotykaj się mnie; bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; (...) wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i do Boga waszego” [Jan 20:17]. Trudność sprawia przecinek, który nie jest postawiony we właściwym miejscu. Biblia w oryginale nie miała znaków interpunkcyjnych, jest to współczesne udogodnienie. W rzeczywistości nasz Pan powiedział: Zaprawdę, powiadam tobie dziś, chociaż wiszę na krzyżu i wygląda to, jakbym był oszustem itd., lecz zaprawdę mówię tobie dziś, w tym ciemnym dniu, będziesz ze mną w raju. [523,1]