PAPIESTWO – Odnośnie Palmowej Niedzieli, Wielkiego Piątku i niedzielnego zmartwychwstania.

Pytanie (1909)Jeżeli papiestwo jest Antychrystem, dlaczego trzymamy się starych tradycji: Palmowej Niedzieli, Wielkiego Piątku i porannego niedzielnego zmartwychwstania?

Odpowiedź – Gdyby papiestwo trzymało się Chrystusa, czy my mamy zaprzeć się Chrystusa? Nie sądzę. Papiestwo zachowuje nie tylko to, co jest błędne; Szatan był na to zbyt bystry. Jest wiele prawdziwych rzeczy w papiestwie; problem polega na tym, że jest tam tak dużo błędów, iż prawda jest skażona. Ludzie nie są w stanie korzystać z prawdy z powodu tych błędów. Dziękujemy Bogu, że pozbyliśmy się błędów, a trzymamy się prawdy.

Co rozumiemy przez Palmową Niedzielę? Nie myślę, że katolicy ją ustanowili. Jezus dał nam ją parę stuleci przed ustanowieniem Kościoła katolickiego. Gdy Jezus wjechał na oślicy, było to wypełnieniem proroctwa Zach. 9:9. Gdy lud słał szaty swoje na drodze i wołał: „Hosanna”, kim byli ci, co tego zabraniali? Byli to faryzeusze, nie Kościół rzymskokatolicki. Kto powiedział: Zostawcie ich w spokoju? To był Jezus. Palmowa Niedziela nie została ustanowiona przez Kościół rzymskokatolicki. Palma reprezentowała zwycięski przejazd króla przez miasto.

Niekiedy, bracie Russell, mówisz wykład na ten temat.

Czy nie jest to właściwe? Innym razem w wykładzie zwracam uwagę na śmierć naszego Zbawcy. Czy katolicy mi w tym przeszkadzają? Chyba nie.

A jeśli chodzi o Wielki Piątek? Jest to dzień tak samo dobry dla mnie jak każdy inny. Jeżeli ktoś chce obchodzić piątek jako specjalną pamiątkę śmierci Chrystusa, nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli tacy uważają, że odnoszą z tego korzyść, niech Bóg im błogosławi – niech starają się pamiętać dzień śmierci naszego Zbawcy.

Co z niedzielnym porankiem? Nie wiem, co to znaczy. Czemuż mielibyśmy nie święcić niedzieli, przecież wszyscy jesteśmy nią zainteresowani? Pogan ona nie interesuje. Katolicy święcą niedzielę wielkanocną, lecz nic nie wiedzą o zmartwychwstaniu. Oni myślą, że gdy człowiek umrze, to jest bardziej żywy niż przedtem. Wiedzą, że o zmartwychwstaniu mówi Biblia, lecz nie wiedzą, co ono oznacza. Ze wszystkich ludzi na świecie tylko my naprawdę chcemy zmartwychwstania. Jeżeli są jacyś ludzie na ziemi, którzy powinni święcić pamiątkę zmartwychwstania, to ja chcę ją święcić. Jeżeli ktoś się temu sprzeciwia dlatego, że katolicy święcą niedzielę wielkanocną, to ma prawo się sprzeciwiać. Ja chcę myśleć, że każda niedziela przedstawia zmartwychwstanie naszego Pana i w okolicach dorocznej Pamiątki chciałbym słyszeć w wykładach o krzyżu, ponieważ zadośćuczynienie sprawiedliwości przezeń się dokonało i pod nowym porządkiem będzie zmartwychwstanie umarłych. Dla mnie zmartwychwstanie i niedziela stają się cenniejsze z każdym dniem. [522,2]