ZWYCIĘŻENIE – Jak długo przed nagrodą?

Pytanie (1909) – W Obj. 3:5 czytamy: „Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed Aniołami jego”. Jak szybko po przejściu ostatniego członka poza zasłonę będzie to miało miejsce?

Odpowiedź – Nie mam żadnej poufnej informacji na ten temat, drodzy bracia. Myślę, że Pan stosuje to do czasu teraźniejszego, bo jeśli w tym obecnym życiu, przed przejściem poza zasłonę, mamy szaty białe, a imiona nasze zapisane są w niebie i jeżeli nie zostaną one wymazane, wtedy przejdziemy do Świątnicy Najświętszej jako członkowie Chrystusa. Dlatego, według mojego zrozumienia, stosuje się to do tej strony zasłony. „Ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed Aniołami jego.” Jeżeli wasze imię i moje tam jest, to przypuszczam, że Ojciec wie o tym, a domyślam się, że i aniołowie też w jakiś sposób o tym wiedzą, lecz gdy nie okażemy się zwycięzcami, imiona nasze nie zostaną wyznane, tylko wymazane. [522,1]