ZWYCIĘZCY – Kim są „więcej niż zwycięzcy”?

Pytanie (1912) – Czy w swoich pismach używasz sformułowania „więcej niż zwycięzcy”? Czy słusznie jest mówić, że członkowie Malutkiego Stadka są więcej niż zwycięzcami?

Odpowiedź – Owszem, takie sformułowanie jest właściwe, ponieważ Biblia wyraża się w ten sposób. Biblia mówi: „Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo” (Rzym. 8:37, KJV „more than conquerors”, czyli „więcej niż zwycięzcy”). Wielkie Grono będzie zwycięskie w tym znaczeniu, że ostatecznie ludzie ci odniosą zwycięstwo. Inaczej nie otrzymaliby życia wiecznego. W Objawieniu, rozdział siódmy (Obj. 7:14) są oni pokazani jako wychodzący z wielkiego ucisku itd. Czy będą oni zwycięzcami? Tak.

Ci, którzy znajdą się na tronie, będą „więcej niż zwycięzcami” [lub zupełnymi zwycięzcami]. Być zwycięzcą znaczy być wiernym, nie zaprzeć się Jego imienia i nie wyrzec się Chrystusa. Kto tak postępuje, jest zwycięzcą i cieszy mnie, że będzie to prawdą względem klasy Wielkiego Grona. Lecz aby być więcej niż zwycięzcami, musimy szukać sposobności służenia i stawiać ciała nasze ofiarą żywą codziennie, kładąc życie w ofierze. Zwycięzcą jest ten, kto nie ucieka, gdy jest atakowany. Lecz kto sam idzie do ataku, jest więcej niż zwycięzcą – jest bohaterem. [521,3]