ORDYNACJA – Pracowników Towarzystwa.

Pytanie (1916-Z)Czy Towarzystwo Biblijne i Traktowe Watch Tower kiedykolwiek „ordynuje” sług, czyli przedstawicieli do pracy żniwiarskiej?

Odpowiedź – Tak. Wszyscy pielgrzymi są w ten sposób ordynowani, upoważniani i przydzielani do specjalnej pracy pasterskiej. Miejmy zawsze na pamięci, że ceremonia nie jest ordynacją, lecz że wyznaczenie i pokierowanie jest ordynacją. Towarzystwo ordynuje, upoważnia, kieruje pielgrzymami, którzy są jego przedstawicielami, jak też przedstawicielami Pana i Jego Słowa. [520,4]