ORDYNACJA – Odebranie ordynacji pielgrzymowi.

Pytanie (1916-Z)Czy Watch Tower Bible and Tract Society ma prawo wycofać bratu pielgrzymowi ordynację?

Odpowiedź – Tak, z pewnością! Jeżeli ma prawo upoważnić i kierować, to ma też prawo cofnąć upoważnienie i kierownictwo. [520,3]