ORDYNACJA – Odnośnie tytułu V.D.M.

Pytanie (1916-Z)Co znaczą litery V.D.M. i co oznaczałoby nadawanie stopnia V.D.M.?

Odpowiedź – Tytuł V.D.M. jest bardzo stary. Nie był w użyciu przez długi czas, więc mało jest takich, co znają jego znaczenie. Te trzy litery są skrótem łacińskiego określenia: „Verbi Dei Minister”, co znaczy: „Sługa Słowa Bożego”. Gdy w „ciemnych wiekach” Słowo Boże zostało zaniedbane i zastąpione naukami ludzkimi, tytuł ten był zapomniany i porzucony. Nie było sług Słowa Bożego, ponieważ Słowo Boże nie było głoszone. Zamiast tych prostych słów wyrażających właściwą myśl odnośnie publicznych sług Pana mamy dzisiaj wysokie tytuły, jak wielebny czy doktor teologii, które nie są biblijne. Nadawanie tytułu sługi Słowa Bożego nie oznacza ustanowienia kogoś, a tylko to, że Towarzystwo, przyznając ten stopień, wglądnęło w reputację i tak dalece, jak to możliwe – w charakter, a szczególnie w doktrynalny rozwój brata, który otrzymał stopień – oraz że w ocenie komisji egzaminacyjnej brat ten godny jest tego, by być nazywanym sługą Słowa Bożego. [520,1]