ORDYNACJA – Obecnych sług.

Pytanie (1916-Z)Czy są tacy słudzy Słowa Bożego obecnie?

Odpowiedź – Jak najbardziej! Każdy pielgrzym wysłany przez Towarzystwo jest wysyłany jako sługa Słowa Bożego; nie jako sługa ludzkiego wyznania wiary czy jakiegoś „-izmu”, ale wyłącznie i po prostu jako sługa Boskiego Słowa. Również w każdym wypadku, gdzie zgromadzenie ludu Pańskiego wybrało ofiarowane i spłodzone z ducha dziecko Boże na starszego, to zgromadzenie przez obranie danego brata wydzieliło czy wyznaczyło tego starszego na sługę Słowa Bożego, czyli tego, który służy, rozdaje i rozpowszechnia prawdę Bożego Słowa. [519,1]