ORDYNACJA – Pod jaką nazwą?

Pytanie (1915-Z)Czy nazwą waszego stowarzyszenia jest Towarzystwo Biblijne i Traktowe Watch Tower, czy Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego?

OdpowiedźObydwie nazwy są właściwe. Oznaczają one praktycznie to samo. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, Towarzystwo Biblijne i Traktowe Watch Tower oraz Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej [Peoples Pulpit Association] mają pod wieloma względami tożsame znaczenie. Dlaczego są aż trzy nazwy? Dla tej samej przyczyny, jak inne kościoły mają różne towarzystwa – „The Home Missionary Society” [Stowarzyszenie Misji Wewnętrznej], „The Christian Endeavor Society” [Stowarzyszenie Inicjatyw Chrześcijańskich], „The Epworth League” [Liga Epworcka] itp. Czy nie wykonują one tej samej pracy i nie dopomagają ludziom, aby żyli po chrześcijańsku itd.? Tak. Dlaczego mają różne towarzystwa? Z tego powodu, że każde ma inną gałąź pracy, którą wykonuje.

Tak samo rzecz się ma z nami. Macierzystym stowarzyszeniem jest Towarzystwo Biblijne i Traktowe Watch Tower, założone pod legislacją stanu Pensylwania. Jego celem jest głosić Prawdę, posyłać misjonarzy itd. Mienie konieczne do prowadzenia działalności było już zarejestrowane pod nazwą tego stowarzyszenia, ponieważ prawo stanu Pensylwania nie wymagało niczego innego.

Gdy przeprowadziliśmy się do stanu Nowy Jork, zostaliśmy poinformowani, że Watch Tower Bible and Tract Society nie może posiadać tytułu własności dla nieruchomości w stanie New York. Powiedziano nam: „Możecie prowadzić pracę prywatnie, lecz nie jako towarzystwo. Jeżeli chcecie prowadzić pracę tutaj, musicie być zarejestrowani jako stowarzyszenie”. Odpowiedzieliśmy: „W porządku, utworzymy Peoples Pulpit Association [Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej]”. To jest jedynie inna nazwa Towarzystwa Biblijnego i Traktowego Watch Tower dla prowadzenia pracy w stanie Nowy Jork.

Później w Wielkiej Brytanii zostaliśmy poinformowani, że nasz amerykański akt założycielski nie ma tam żadnego znaczenia. Stworzyliśmy więc akt założycielski dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego. Zawiera on praktycznie to samo co i akt założycielski Towarzystwa Biblijnego i Traktowego Watch Tower. Te trzy różne towarzystwa były konieczne ze względu na prawne wymagania różnych stanów i krajów.

Dla niektórych spraw Towarzystwo Biblijne i Traktowe Watch Tower jest lepszą nazwą. Ono jest macierzystym towarzystwem i do niego nadsyłane są wszystkie datki. Ktokolwiek chce przekazać wsparcie finansowe, powinien to uczynić na rzecz Towarzystwa Biblijnego i Traktowego Watch Tower.

Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej jest jedynym z tych trzech, które może prowadzić pracę w stanie Nowy Jork, a Towarzystwo Biblijne i Traktowe Watch Tower traktuje Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej jakby chodziło o dwie niezależne organizacje. Niemniej są one takie same – podobnie jak różne towarzystwa nominalnych kościołów, które mają prawdopodobnie jednego i tego samego skarbnika.

Całe zarządzanie wykonywane jest przez Towarzystwo Biblijne i Traktowe Watch Tower, a posiłkowe organizacje jedynie pomagają w pracy. Czasami używamy jednej nazwy, a czasami drugiej, tak jak każdy ma prawo użyć takiej nazwy, która jest stosowna do jego pracy. Jest także stosownie mówić, że jesteśmy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badaczy Pisma Świętego. Jesteśmy badaczami Pisma Świętego i pomagamy badaczom Pisma Świętego w różnych częściach świata poprzez książki, wsparcie finansowe i inne sposoby. Jest także właściwe używać nazwy Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej w odniesieniu do tych, którzy są kaznodziejami i działają pod kierownictwem Towarzystwa Biblijnego i Traktowego Watch Tower.

Innymi słowy, Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej nie może prowadzić pracy inaczej niż przez Towarzystwo Biblijne i Traktowe Watch Tower. Towarzystwo Biblijne i Traktowe Watch Tower stanowi zarząd, a Stowarzysznie Kazalnicy Ludowej wykonuje pracę.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego nie ma prawnego statusu poza Wielką Brytanią, Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej nie ma poza stanem Nowy Jork.

W naszych listach i nagłówkach dajemy tytuł Watch Tower dlatego, aby bracia nie zrozumieli tego błędnie i nie myśleli, że Watch Tower już więcej nie istnieje. Posługujemy się jedną lub drugą nazwą, w zależności od tego, która się wydaje najlepiej pasować do danej pracy. Na przykład na tytułowej stronicy „Wykładów Pisma Świętego” mamy teraz nazwę Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego zamiast Towarzystwo Biblijne i Traktowe Watch Tower, jak poprzednio. Tu mamy wyróżniającą nazwę, inną niż wszystkie. Są Bible Teachers Associatons [Stowarzyszenia Nauczycieli Biblijnych], towarzystwa traktowe itp., lecz tutaj mamy nazwę szczególnie stosowną do naszego wydawnictwa, ponieważ dokładnie przedstawia ona myśl, której pragniemy dać wyraz. [516,1]