ORDYNACJA – Z jakiego upoważnienia?

Pytanie (1915-Z)Gdzie Towarzystwo uzyskało upoważnienie do wysyłania kaznodziei?

Odpowiedź – Otrzymuje autorytet po pierwsze od Pana, który upoważnia cały swój lud otrzymujący ducha świętego. Po drugie, Towarzystwo jest organizacją prowadzącą działalność religijną w służbie Panu poprzez drukowanie książek, broszur, plakatów itd. oraz przez wysyłanie swoich przedstawicieli do głoszenia – zarówno ustnie, jak i przez słowo pisane. To jest jej jedyne zadanie. Czyni to samo, co czynił zbór w Antiochii, gdy wybrał Pawła i Barnabasza do wykonywania misyjnej pracy, uznając ich za swoich przedstawicieli – Dzieje Ap. 13:2-3.

Kiedy Paweł i Barnabasz wyruszyli, nie mówili, że głoszą w swoim imieniu. Mieli raczej iść i głosić w imieniu Pańskim; lecz dodatkowo, jak rozumiemy, mieli finansowe wsparcie od zgromadzenia w Antiochii, tak jak dzisiaj nasi przedstawiciele mają wsparcie Towarzystwa. Gdzie się udadzą, mogą powiedzieć: Oto list, który zaświadcza, że działamy z upoważnienia Towarzystwa. Nie idą więc po prostu w imieniu Chrystusa, ale jako przedstawiciele Towarzystwa, które, jak wiadomo, wykonuje dzieło ewangelizacyjne. [515,1]