NOWE STWORZENIE – Jak ginie?

Pytanie (1914)Czy Nowe Stworzenie może zginąć, skoro Biblia oświadcza, że jesteśmy odrodzeni „nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego” [1 Piotra 1:23]?

Odpowiedź – Nowe Stworzenie jest spłodzone z nasienia nieskazitelnego w tym znaczeniu, że to nasienie nie stanie się nieświętobliwe. Ono nie będzie skażone. Stąd też Apostoł podkreśla, że jeśli niektórzy z ludu Bożego po otrzymaniu ducha świętego odwrócą się od tego ducha świętego, to utracą go zupełnie, tak że zaczną zamierać na tego ducha, lecz duch Boży nie może być skażony. Możemy oddać naszą wolę albo przyzwolenie duchowi Bożemu, a po niejakim czasie możemy odebrać naszą wolę Bożemu duchowi spłodzenia, lecz duch Boży zawsze pozostaje czysty, święty, nieskazitelny; ten duch jest w nas spłodzeniem, czyli energią Bożą, sprawującą chcenie, żeby doprowadzić nas do tego nieskazitelnego stanu, jeżeli tylko pozwolimy, by duch święty sprawował w nas dobrą i przyjemną służbę Bogu, a wtedy ostatecznie, w czasie przemiany przy zmartwychwstaniu, staniemy się nieskazitelnymi istotami poza zasłoną. Tak więc to duch święty jest ową nieskazitelnością. Duch święty nie może być wypaczony i nie upodli się skażeniem. Dlatego tak długo, jak mamy tego ożywiającego i pobudzającego nas ducha, jesteśmy nieskazitelni, ale jak tylko zrzekamy się go, to nie zmieniamy ducha Bożego, lecz psujemy samych siebie i umrzemy wtórą śmiercią, jak wyjaśnia św. Paweł. [509,2]