NOWE STWORZENIE – Rzeczywiste czy poczytane?

Pytanie (1913)Czy Nowe Stworzenie jest rzeczywiste, czy tylko poczytane?

Odpowiedź – Nowe Stworzenie jest rzeczywiste, tak rzeczywiste, że może umrzeć wtórą śmiercią. Gdyby była to tylko sprawa poczytania, to nie byłoby to tak poważne, lecz cała rzecz jest oparta, według mojego zrozumienia, na prawdziwej podstawie, że musimy rzeczywiście, a nie jedynie w sposób poczytany, przyjść i stawić się ofiarą żywą. Chrystus musiał umrzeć naprawdę, zanim mógł zastosować swoją zasługę za nas. Jeśli byłaby to tylko sprawa poczytania, to Bóg mógłby zajmować się nami mimo naszych niedostatków, lecz Jezus naprawdę wstąpił na wysokość i przedstawił zasługę swojej ofiary na naszą korzyść. Dopiero wówczas Bóg mógł udzielić ducha świętego oczekującym uczniom i tenże duch święty zstąpił na nich jako prawdziwe spłodzenie do nowej natury, „stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowymi stały” [2 Kor. 5:17] – według mego zrozumienia w sposób absolutnie rzeczywisty. [509,1]