NOWE STWORZENIE – Czy jest boskie?

Pytanie (1912)Czy Nowe Stworzenie jest boskie?

Odpowiedź – Nowe Stworzenie jest spłodzone do boskiej natury. Intencją spłodzenia było doprowadzenie Nowego Stworzenia do boskiego poziomu, czyli do boskiej natury. „Jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego” [Efezj. 4:4]. Św. Piotr mówi, że „wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiego przyrodzenia” [2 Piotra 1:4]. Byliśmy spłodzeni z ducha świętego w tym właśnie celu. Właściwym zatem byłoby pytanie: Czy wszyscy spłodzeni z ducha świętego dojdą do boskiej natury?

Odpowiadamy: Nie wszyscy. Według Pisma Świętego niektórzy ze spłodzonych z ducha świętego pójdą na wtórą śmierć, a więc nie osiągną żadnej natury. Inni spłodzeni z ducha również nie osiągną boskiej natury, lecz otrzymają naturę duchową, niższą od boskiej. Jak to się stanie, było już wykazane w „The Watch Tower”, lecz powtórzymy niektóre ilustracje. Na przykład, pszczoły zapładniane są jednakowo, bez względu na to, czy będą trutniami, królową czy pszczołami robotnicami. Są ich trzy rodzaje, chociaż zapłodnienie jest jednakowe we wszystkich wypadkach. Traktowanie po zapłodnieniu przyczynia się do tej różnicy. Jedna larwa staje się królową tylko z tego powodu, że była obficiej karmiona, a nie dlatego, że była inaczej spłodzona. Podobnie rzecz ma się z Kościołem, z tymi, co są spłodzeni z ducha świętego. Bóg dostarczył pokarm, a jeżeli my przyswajamy go i używamy, będziemy zbudowani i staniemy się Królową, Oblubienicą Pana. W przeciwnym wypadku możemy rozwinąć się do klasy Wielkiego Grona albo chybić zupełnie i zginąć wtórą śmiercią. [508,2]