NOWE STWORZENIE – Czy ciało jest jego częścią?

Pytanie (1912)Czy ciało poświęconej osoby jest częścią Nowego Stworzenia?

Odpowiedź – Tak i nie. Nie jest częścią Nowego Stworzenia, bo Nowe Stworzenie jest duchowe, a nowego ciała, które przynależy do Nowego Stworzenia, jeszcze nie otrzymało, lecz ma nadzieję otrzymać według Pańskiej obietnicy, kiedy okaże swoją wierność – przy zmartwychwstaniu. Posiadamy ten skarb (Nowe Stworzenie, nową wolę, nowy zmysł) w glinianym naczyniu. To gliniane naczynie nie jest Nowym Stworzeniem. Z drugiej strony możemy zupełnie właściwie mówić, że ciało należy do Nowego Stworzenia; w tym samym znaczeniu, jak twój pies należy do ciebie. Twój pies reprezentuje ciebie albo jest częścią ciebie w tym sensie, że odpowiadasz za to, co on zrobi. Gdyby wyrządził jakąś szkodę, to ty byłbyś za to odpowiedzialny. Podobnie jest z Nowym Stworzeniem; musi ono założyć kaganiec śmiertelnemu ciału i powstrzymywać je od wyrządzania szkody na świecie. Ono jest do twojego użytku. Lecz ty, jako Nowe Stworzenie, będziesz wzrastał i rozwijał się, stając się coraz bardziej utwierdzony w Panu, proporcjonalnie do tego, jak stare stworzenie stawać się będzie coraz bardziej umarłe. Apostoł nam mówi: „Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu” [Rzym. 6:11]. Mówi, że działający w nas duch Chrystusowy powinien ożywiać, czyli pobudzać, nasze śmiertelne ciała w służbie Panu jako sługi Nowego Stworzenia. Zmobilizujcie śmiertelne ciała do służenia Wielkiemu Królowi jako ożywieni od umarłych – taka jest myśl. [508,1]