BLIŹNI – Kto nim jest?

Pytanie (1905)Kto jest naszym bliźnim?

Odpowiedź – Pan Jezus mówi nam o tym w przypowieści o dobrym Samarytaninie – Łuk. 10:29-37. [503,1]