ZABÓJCA – Prawo względem Kaina.

Pytanie (1916) – W 1 Mojż. 9:6 czytamy: „Kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie; bo na wyobrażenie Boże uczyniony jest człowiek”. Czemu to ogólne prawo nie było zastosowane względem Kaina za zabicie Abla?

Odpowiedź – Nie było dosyć ludzi, aby przelać wtedy krew Kaina. Byłoby to za trudne dla ojca i matki. Mieli oni dosyć smutku za jedną śmierć w swej rodzinie. Zresztą ja nie uważam, żeby tekst miał oznaczać, iż przelanie krwi zabójcy było obowiązkiem, ale że postępek taki byłby usprawiedliwiony, czyli że Bóg zaaprobowałby wykonanie wyroku śmierci na mordercy. [499,2]