MOJŻESZ – Wyobrażał Boga.

Pytanie (1913)Pod jakim względem Mojżesz był wyobrażeniem Boga?

OdpowiedŸ – Bóg powiedział, że Mojżesz będzie Jego rzecznikiem, czyli przedstawicielem Boga, a Aaron miał być rzecznikiem, czyli przedstawicielem Mojżesza. „Oto, postanowiłem cię za Boga” [2 Mojż. 7:1]. To znaczy, że Mojżesz miał być jak Bóg dla Aarona, że miał rozkazywać Aaronowi, co ma mówić i co czynić. W takim znaczeniu Mojżesz jest jak Bóg, zgodnie z tym, co Bóg sam powiedział. [498,2]